gallery/banner

ADR SAUGOS SPECIALISTŲ KURSAI

  • M – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su visų klasių pavojingais kroviniais. Būtina turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą.
  • M1 – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su 1-os klasės pavojingais kroviniais. Būtina turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą.
  • M2 – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su 2-os klasės pavojingais kroviniais. Būtina turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą.
  • M3 – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojingais kroviniais. Būtina turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą.
  • M4 – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su 7-os klasės pavojingais kroviniais. Būtina turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą.
  • M5 – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su pavojingais kroviniais, kurių identifikaciniai numeriai (JT Nr.) 1202, 1203, 1223, 3475, ir aviaciniu kuru, priskirtu JT Nr. 1268 ar 1863.