gallery/banner
gallery/adr_kursai_kaunas_rigveda_pka

ADR vairuotojų mokymas

     ADR (Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road) yra Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais.
Pavojingu kroviniu bendrąja prasme vadinamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui. Neteisingai vežamas ar saugomas toks krovinys gali tapti žmonių ar gyvūnų susirgimų, apsinuodijimų, nudegimų priežastimi, taip pat sukelti sprogimą, gaisrą, kitų krovinių, transporto priemonių, statinių ir įrenginių pažeidimus, užteršti aplinką ir vandenis. Pagal ADR pavojingi kroviniai skirstomi į draudžiamus vežti automobilių transportu ir leidžiamus vežti laikantis nustatytų sąlygų.

Vairuotojau, pakelk savo vertę. Ateik pas mus ir tapk kvalifikuotu pavojingų krovinių vairuotoju. Tam nereikia būti net profesionalu, pakaks ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimo. Kursai organizuojami nuolat, todėl galėsite mokytis neatsitraukdami nuo darbo.

  • Aprūpiname specialia literatūra;

  • Įdomios paskaitos;

  • Aukštas išlaikomumas;

  • Mokome su naujausia programa.

Vairuotojai, išklausę mokymo kursus, egzaminą laiko Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos. Pažymėjimas galioja penkerius metus.

Galima mokytis likus vieneriems metams iki turimo pažymėjimo galiojimo pabaigos, o likęs galiojimo laikas bus pridėtas prie naujo pažymėjimo galiojimo laiko.

 

A1 – galės vežti supakuotus ir birius pavojingus krovinius suverstinai, išskyrus 1 ir 7 klasių. Būtina turėti bent B kategoriją. Negalės vežti cisternose.

A2 – galės vežti pavojingus krovinius cisternomis, išskyrus 1 ir 7 klasių. Būtinas A1 pažymėjimas, jei nesimoko A1 ir A2 kursuose.

A3 – galės vežti 1 klasės pavojingus krovinius (cisternose – tik turint A2 pažymėjimą). Būtinas A1 pažymėjimas, jei nesimoko A1 ir A3 kursuose.

A4 – galės vežti 7 klasės pavojingus krovinius (cisternose – tik turint A2 pažymėjimą). Būtinas A1 pažymėjimas, jei nesimoko A1 ir A4 kursuose.

 

Grupės organizuojamos nuolat. 

Bendradarbiaujame su Mažeikių miesto darbo birža.