• Kontaktinis telefonas : +37061631770
 • Adresas : Žemaitijos g. 52 - 16, Mažeikiai

ADR Kursai

ADR (Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road) yra Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais.
Pavojingu kroviniu bendrąja prasme vadinamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui. Neteisingai vežamas ar saugomas toks krovinys gali tapti žmonių ar gyvūnų susirgimų, apsinuodijimų, nudegimų priežastimi, taip pat sukelti sprogimą, gaisrą, kitų krovinių, transporto priemonių, statinių ir įrenginių pažeidimus, užteršti aplinką ir vandenis. Pagal ADR pavojingi kroviniai skirstomi į draudžiamus vežti automobilių transportu ir leidžiamus vežti laikantis nustatytų sąlygų.

Pakelk savo kvalifikacijos vertę ir tapk kvalifikuotu pavojingų krovinių vairuotoju. Tam nereikia būti net profesionalu, pakaks ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimo. Kursai organizuojami nuolat, todėl galėsite mokytis neatsitraukdami nuo darbo.

Vairuotojai, išklausę mokymo kursus, egzaminą laiko Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie susisiekimo ministerijos. Pažymėjimas galioja penkerius metus. Galima mokytis likus vieneriems metams iki turimo pažymėjimo galiojimo pabaigos, o likęs galiojimo laikas bus pridėtas prie naujo pažymėjimo galiojimo laiko.

Taip pat bendradarbiaujame su Mažeikių miesto darbo birža ir įvairiomis transporto įmonėmis!

Registruotis galite puslapio apačioje, mobiliuoju telefonu: +370 (616) 31 770, +370 (627) 71473 arba užsukę į Žemaitijos g. 52-16, Mažeikiai.
Registruojantis už kursus galite mokėti ir DALIMIS. Kaina – nekinta.

ADR Kursų tipai

A1 – galės vežti supakuotus ir birius pavojingus krovinius suverstinai, išskyrus 1 ir 7 klasių. Būtina turėti bent B kategoriją. Negalės vežti cisternose.

A1 kategorija – pagrindinis mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti. Vairuotojai, turintys A1 pažymėjimą turi teisę vežti pavojingus krovinius ne cisternose, išskyrus 1 ir 7 klasės, taip pat stacionariosiomis cisternomis, kurių talpa neviršija 1000 litrų, kilnojamosiomis ir konteinerinėmis cisternomis, kurių talpa neviršija 3000 litrų. Grupės organizuojamos nuolat.   Reikalavimai:
 • Turėti ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
 • Ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus.

A2 – galės vežti pavojingus krovinius cisternomis, išskyrus 1 ir 7 klasių. Būtinas A1 pažymėjimas, jei nesimoko A1 ir A2 kursuose.

A2 kategorija – specializuotas mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti cisternomis. Vairuotojai, turintys A2 pažymėjimą turi teisę vežti pavojingus krovinius stacionariosiomis cisternomis, kurių talpa viršija 1000 litrų, kilnojamosiomis ir konteinerinėmis cisternomis, kurių talpa viršija 3000 litrų.

Grupės organizuojamos nuolat.

 

Reikalavimai:

 • Ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus.
 • Turėti ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
 • Turėti A1 kurso pažymėjimą (nereikia, jei mokomasi A1 ir A2 kursuose).

A3 – galės vežti 1 klasės pavojingus krovinius (cisternose – tik turint A2 pažymėjimą). Būtinas A1 pažymėjimas, jei nesimoko A1 ir A3 kursuose.

A3 kategorija – specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti. Vairuotojai, turintys A3 pažymėjimą turi teisę vežti pirotechniką, sprogstamąsias medžiagas ir gaminius.

Grupės organizuojamos nuolat.

 

Reikalavimai:

 • Ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus.
 • Turėti ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
 • Turėti A1 kurso pažymėjimą (nereikia, jei mokomasi A1 ir A3 kursuose).

A4 – galės vežti 7 klasės pavojingus krovinius (cisternose – tik turint A2 pažymėjimą). Būtinas A1 pažymėjimas, jei nesimoko A1 ir A4 kursuose.

A4 kategorija – specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti.

Grupės organizuojamos nuolat.

Reikalavimai:

 • Ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus.
 • Turėti ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
 • Turėti A1 kurso pažymėjimą (nereikia, jei mokomasi A1 ir A4 kursuose).

ADR Saugos Specialistų Kursai

 • M – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su visų klasių pavojingais kroviniais. Būtina turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą.

 • M1 – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su 1-os klasės pavojingais kroviniais. Būtina turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą.

 • M2 – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su 2-os klasės pavojingais kroviniais. Būtina turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą.

 • M3 – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojingais kroviniais. Būtina turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą.

 • M4 – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su 7-os klasės pavojingais kroviniais. Būtina turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą.

 • M5 – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su pavojingais kroviniais, kurių identifikaciniai numeriai (JT Nr.) 1202, 1203, 1223, 3475, ir aviaciniu kuru, priskirtu JT Nr. 1268 ar 1863.

Registracija į kursus


  Grupės organizuojamos nuolat, teirautis telefonu.
  Sutinku gauti naujienlaiškius iš mvmc.lt

  Kaina:160€

  Kaina:70€

  Kaina:230€

  Copyright © 2020 mvmc.lt Sistema: WordPress

  Dizaino sprendimas:balanavicius.lt
  Dizaino paruošimas: mantas.dev