• Kontaktinis telefonas : +37061631770
  • Adresas : Žemaitijos g. 52 - 16, Mažeikiai

PROFESINIS MOKYMAS EU 95 KODAS

“EU 95 kodas”: pradinė profesinė kvalifikacija arba kvalifikacijos tobulinimo periodiniai mokymai kroviniams ar keleiviams vežti. Skaičius “95” su atitinkama data įrašomas vairuotojo pažymėjime ties atitinkama įgyta kategorija (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) 12 stulpelyje.

Naujiems (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) kategorijų vairuotojams: įgyvendinant 2013 m. Liepos 15d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo visų ES šalių būsimiems profesionaliems vairuotojams norintiems vežti krovinius ir keleivius komerciniais tikslais privaloma įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (EU 95 kodą) ir kas 5 metus atnaujinti kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.

Vairuotojų pradinę profesinę kvalifikaciją EU 95 kodą privalo įgyti:
(C1, C1E, C, CE) kategorijų vairuotojai vežantys krovinius ir įgiję teisę vairuoti po 2009m. rugsėjo 10d. ir (D1, D1E, D, DE) kategorijų vairuotojai vežantys keleivius ir įgiję teisę vairuoti po 2008m. rugsėjo 10d dienos ir kas 5 metus atnaujinti kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.
Mūsų mokykloje pradinę profesinę kvalifikaciją kroviniams vežti vairuotojai gali įgyti nuo 21metų.
Kursų trukmė 140 val. teorijos ir 10 val. praktinio mokymo, t.y. 4 savaitės.

Mūsų mokykloje vairuotojai kartu gali mokytis pradinę profesinę kvalifikaciją kroviniams vežti ir įgyti teisę vairuoti atitinkamos kategorijos(C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) motorinę transporto priemonę.

Vairuotojų profesinės kvalifikacijos periodinį tobulinimo kursą privalo įgyti:
C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojai vežantys krovinius ir įgiję teisę vairuoti iki 2009m. rugsėjo 10d. taip pat D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojai vežantys keleivius ir įgiję teisę vairuoti iki 2008 m. rugsėjo 10 d.

Kursų trukmė 35 val. teorijos mokymo, t.y. 1 savaitė.
Mokymo kursas gali būti organizuotas dalimis, tačiau kiekvieną kartą negali trukti trumpiau kaip 7 val.
Pradinės profesinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo kurso vairuotojai neprivalo įgyti  jei:

  • 1. kurių didžiausias leistinas greitis ne didesnis kaip 45 km/h;
  • 2. priklausančias ginkluotosioms ir už viešosios tvarkos palaikymą atsakingoms pajėgoms, civilinės gynybos ir priešgaisrinėms tarnyboms;
  • 3. su kuriomis atliekami techninio tobulinimo, remonto ar techninės priežiūros bandymai arba naujas ar suremontuotas transporto priemones, kurios dar nepradėtos eksploatuoti;
  • 4. naudojamas paskelbus nepaprastąją padėtį arba gelbėjimo darbams;
  • 5. naudojamas mokyti asmenis, siekiančius įgyti vairuotojo pažymėjimus arba pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinį profesinį mokymą;
  • 6. kuriomis keleiviai ar kroviniai vežami nekomerciniais tikslais arba kurios naudojamos asmeniniams tikslams;
  • 7. kuriomis vežamos medžiagos arba įranga, kurias vairuotojas naudoja atlikdamas savo darbą, jeigu toks transporto priemonės vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla.

Copyright © 2020 mvmc.lt Sistema: WordPress

Dizaino sprendimas:balanavicius.lt
Dizaino paruošimas: mantas.dev